V nedeljo, 6. junija 2010 bo v Republiki Sloveniji potekal naknadni zakonodajni referendum o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado republike Hrvaške. Glasovanje bo možno tudi na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Skopju, Vodnjanska 42,  od  09.00 do 17.00 ure.

Glasovanje je prav tako možno po pošti, če je bilo to na posebnem obrazcu predhodno do 22. maja 2010 posredovano Državni volilni komisiji (DVK). Vse podrobnosti glasovanja in obrazci (www.dvk.gov.si) so navedeni v nadaljevanju teksta.

Na podlagi dosedanjih izkušenj predlagamo, da volivci, ki želijo glasovati po pošti svoje zahtevke čim prej posredujete na DVK.

Ko gre za volivce v tujini, ločimo dve kategoriji:

- volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji in so vpisani v volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije ter so na dan glasovanja začasno v tujini (ne glede na razlog - v nadaljevanju: ZDOMCI)

- volivci, ki so se izselili iz Republike Slovenije in so vpisani v posebni volilni imenik državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: IZSELJENCI)

ZDOMCI (začasno v tujini) se lahko prijavijo za glasovanje na referendumu:

- na diplomatsko-konzularnem predstavništvu ali
- glasujejo po pošti  

Za obe obliki glasovanja se je potrebno prijaviti pri Državni volilni komisiji najpozneje do 22. maja 2010 (obrazec zdomci na spletni strani www.dvk.gov.si). Izpolnjen in podpisan obrazec se lahko posreduje na naslov DVK, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa): rvk@gov.si ali na fax št. 00 386 1 433 12 69.  V volilnem imeniku, za območje kjer imajo stalno prebivališče, se pri imenu in priimku volivca v rubriki >opombe< naredi oznaka, na kakšen način glasujejo. Tem volivcem volilni odbor ne sme dovoliti glasovati, tudi če bi se fizično pojavili na volišču.

Volivci, ki glasujejo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije bodo vpisani v posebni seznam glasovalcev. Na dan glasovanja 6. junija 2010 se zglasijo med 09.00 in 17.00 uro po lokalnem času na volišču na DKP, kjer postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico).

Volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo bodisi na naslov diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije, na katerem je volišče (gradivo mora prispeti do odprtja volišča 06. junija 2010) ali na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov bo izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo). Volilno gradivo, ki se vrača v Slovenijo, mora volivec oddati na pošto v tujini najpozneje 05. junija 2010, upoštevalo pa se bo, če bo prispelo k pristojni okrajni volilni komisiji v Slovenijo do 14. junija 2010 do 12.00 ure.

Rok za prijavo do 22. maja 2010 je prekluziven. Zapozneli zahtevki se kot prepozno vloženi zavržejo.

IZSELJENCI (nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji) bodo, glede na določbe 28. člena Zakona o evidenci volilne pravice, s strani Ministrstva za zunanje zadeve obveščeni o razpisanem referendumu in o možnih načinih glasovanja.

Izseljenec se svobodno odloči ali bo kot obliko glasovanja izbral glasovanje na volišču, na DKP ali bo izbral glasovanje po pošti.

Izseljenci glasujejo na naslednje načine:

- na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, če je na tem DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v volilni imenik, ker gre za območje jurisdikcije DKP.

Če glasuje na DKP, se na dan glasovanja 6. junija 2010 zglasi, med 09.00 in 17.00 uro po lokalnem času, na volišču na DKP, kjer postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico).

- po pošti, pri čemer pa mora - za razliko od državnih volitev - pri referendumu volivec zahtevati tako glasovanje pri Državni volilni komisiji (obrazec izseljenci na spletni strani www.dvk.gov.si) . Obrazec se pošlje po pošti na naslov DVK, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, ali po faksu: 00 386 1 433 12 69 begin_of_the_skype_highlighting              00 386 1 433 12 69      end_of_the_skype_highlighting ali po e-mailu (skenirano zaradi podpisa): rvk@gov.si .

Rok za vložitev zahtevka za glasovanje po pošti za izseljence je ravno tako 15 dni pred dnem glasovanja oz. do 22. maja 2010.

Če volivec glasuje po pošti, mora biti gradivo oddano na pošto najpozneje 05. junija 2010, upošteva pa se, če prispe k volilnemu organu v Slovenijo do vključno 14. junija 2010 do 12.00 ure. Volivec pošlje gradivo v Slovenijo na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov je izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo). Volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo tudi na naslov diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije, na katerem je volišče, pri čemer pa mora prispeti na DKP 6. junija 2010 do odprtja volišča na DKP.

Izseljenec, ki bo na dan 06. junija 2010 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) - tako imenovana volišča >OMNIA3. junija 2010 (DKP, kjer je vpisan v volilni imenik bo nemudoma obveščeno, da izseljenec glasuje v Sloveniji in v volilnem imeniku bo narejena oznaka, da je izbral ta način glasovanja). Volivec - izseljenec, ki se bo odločil za glasovanje na volišču >OMNIA< se 6. junija 2010 zglasi na volišču >OMNIAOMNIA< bodo objavljeni na spletni strani  www.dvk.gov.si kot tudi instruktivni obrazci za prijavo.

11. maja 2010 bo DVK na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Skopju poslala posebni volilni imenik za razgrnitev. V času razgrnitve imajo državljani RS s stalnim prebivališčem v tujini možnost, da preverijo pravilnost vpisanih podatkov v volilnem imeniku in zahtevajo popravek vpisa. Popravke je možno opraviti na podlagi dokazil kot so na primer izpiski iz matičnih knjig (poročne matične knjige, mrliške knjige) ali pisne izjave o spremembi bivališča v tujini.

Амбасада на Република Словенија

Водњанска 42
1000 СКОПЈЕ
Македонија
Тел: (+) 389 2 317 66 63
Факс: (+) 389 2 317 66 31
Електронска пошта: vsk(at)gov.si
Надлежно за Македонија, Албанија
Н.Е. г-дин AЛΕΗ БРАЈАН БEРГAНТ, амбасадор
 
Конзуларно одделение во Амбасадата:
Тел: (+) 389 2 317 87 30
Тел: (+) 389 2 317 87 34
Факс: (+) 389 2 317 65 11

Електронска пошта   vsk-vize.mzz@gov.si
Надлежно за Македонија, Косово и Албанија
Раководител на конзуларното одделение: Томаж Тробентар
 

 

© Copyright Maks Maroh. All rights reserved.